LD-loven § 8 m

  1. § 8 m
    Med henblik på at sikre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfonds årsrapport er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 8 l, kan Finanstilsynet
    1. 1) yde vejledning,
    2. 2) påtale overtrædelser og
    3. 3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.