LD-loven § 8 i

  1. § 8 i
    Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner.