LD-loven § 8 h

  1. § 8 h
    Regnskabsåret følger kalenderåret. Dette krav er tillige gældende for eventuelle datterselskaber.