LD-loven § 7

  1. § 7
    Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for
    1. 1) afgrænsning af værdipapirer, der omfattes af flere af de i § 6 b, stk. 1, nævnte aktivgrupper, og
    2. 2) investeringspuljer omfattet af § 6 f, stk. 1.