Landinspektørloven § 9

  1. § 9
    Miljøministeren nedsætter et landinspektørnævn bestående af en landsdommer som formand samt 2 andre medlemmer, hvoraf det ene skal være en landinspektør, der er ansat i Geodatastyrelsen, og det andet en praktiserende landinspektør.