Landinspektørloven § 14

  1. § 14
    Lovens bestemmelser for praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse finder tilsvarende anvendelse for landinspektører, der med særlig tilladelse i henhold til § 4, stk. 7 og 9, udfører matrikulært arbejde.