Landinspektørloven § 13

  1. § 13
    Miljøministeren fastsætter de nærmere regler for Landinspektørnævnets virksomhed.
  2. Stk. 2.
    Landinspektørnævnet kan lade afhøring af parter og vidner foretage ved byretten på det sted, hvor parten eller vidnet bor.