Landbrugsloven § 48

  1. § 48
    De kommunale myndigheder skal give indberetning til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, når de får kendskab til overtrædelser af denne lovs bestemmelser. De kommunale myndigheder skal på begæring af ministeren, anklagemyndigheden eller domstolene foretage syn og afgive udtalelser om landbrugsejendommes bygninger og driftsforhold.