Landbrugsloven § 46

  1. § 46
    Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling påser, at loven og regler, der er udstedt efter loven, overholdes, herunder at påbud og vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.