Lov om lægemidler § 58

 1. § 58
  Et lægemiddel, der er omfattet af en markedsføringstilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen, må alene forhandles og udleveres under et navn, Lægemiddelstyrelsen har godkendt.
 2. Stk. 2.
  Navnet skal være
  1. 1) et særnavn, der ikke må kunne forveksles med fællesnavnet,
  2. 2) et fællesnavn i forbindelse med et varemærke eller navnet på indehaveren af markedsføringstilladelsen eller
  3. 3) en videnskabelig betegnelse i forbindelse med et varemærke eller navnet på indehaveren af markedsføringstilladelsen.
 3. Stk. 3.
  Navnet må ikke være vildledende med hensyn til varens sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt og må ikke være egnet til at fremkalde forveksling med andre lægemidler.
 4. Stk. 4.
  Sundhedsministeren kan fastsætte regler om navngivning af parallelimporterede lægemidler.