Lov om lægemidler § 40 b

 1. § 40 b
  Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om de særlige, supplerende forpligtelser, der påhviler den, der har tilladelse efter § 39, stk. 1, til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr, herunder regler om:
  1. 1) Fremskaffelse, forhandling og udlevering af receptpligtige lægemidler til brugerne.
  2. 2) Information og vejledning af brugerne.
  3. 3) Servicemål.
  4. 4) Indsamling af medicinrester.
  5. 5) Efterlevelse af risikostyringsprogrammer, jf. § 62.
  6. 6) Aflæggelse af regnskab.