Lov om lægemidler § 110

  1. § 110
    Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.