Lov om lægemidler § 103 c

  1. § 103 c
    Sundhedsministeren kan fastsætte regler om klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelser, herunder regler om klagefrister.