Lov om lægemidler § 1

  1. § 1
    Lovens formål er at sikre, at borgerne
    1. 1) har adgang til sikre og virksomme lægemidler af høj kvalitet,
    2. 2) har adgang til objektiv og fyldestgørende information om lægemidler og
    3. 3) beskyttes mod vildledende lægemiddelreklamer og anden ulovlig markedsføring af lægemidler.