Kystbeskyttelsesloven § 2 a

 1. § 2 a
  Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af miljøministerens udtalelse, jf. § 2, afgørelse om, hvorvidt sagen skal fremmes.
 2. Stk. 2.
  Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om ikke at fremme sagen, underrettes de anmodende parter, jf. § 1 a, stk. 2, skriftligt herom.
 3. Stk. 3.
  Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om at fremme sagen, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen. Der kan herefter indgives ansøgning efter § 4.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen offentliggør på kommunens hjemmeside oplysninger om, hvornår de enkelte processkridt forventes afsluttet, herunder om eventuelle forsinkelser.