Kystbeskyttelsesloven § 22

 1. § 22
  Miljøministeren kan bestemme, at regler i love om bestemte digeanlæg afløses af regler i denne lov.
 2. Stk. 2.
  Miljøministerens beføjelser vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til følgende love:
  1. 1) lov nr. 92 af 30. april 1909 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt,
  2. 2) lov nr. 196 af 10. maj 1922 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt og
  3. 3) lov nr. 77 af 29. marts 1924 om Forhøjelse af Diget på Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker
  4. 4) overføres til de i digelaget interesserede i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er angivet i lovene.