Kvælstofoxiderafgiftsloven § 4

  1. § 4
    Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet at modtage og fra andre registrerede virksomheder at få tilført varer som nævnt i bilag 1, uden at afgiften er berigtiget.