Kvælstofoxiderafgiftsloven § 19

  1. § 19
    Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.