Kvælstofoxiderafgiftsloven § 13

  1. § 13
    Hvis virksomheden ikke efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.