Kreditaftaleloven § 8 b

 1. § 8 b
  Ved indgåelse af en aftale om oprettelse af en løbende konto, hvor det eventuelt vil kunne tillades forbrugeren at overtrække kontoen, skal aftalen indeholde de oplysninger, der er omhandlet i § 7 b, stk. 2, nr. 5. Disse oplysninger skal gives regelmæssigt på papir eller på et andet varigt medium.
 2. Stk. 2.
  I tilfælde af et væsentligt overtræk i en periode på over 1 måned skal kreditgiveren straks på papir eller på et andet varigt medium underrette forbrugeren om følgende:
  1. 1) Overtrækket.
  2. 2) Det involverede beløb.
  3. 3) Debitorrenten.
  4. 4) En eventuel bod og eventuelle omkostninger eller morarenter.