Kreditaftaleloven § 58

 1. § 58
  Loven træder i kraft den 1. januar 1991, (udelades)
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 3. Stk. 3.
  Lovens bestemmelser finder anvendelse på kreditaftaler, der indgås efter ikrafttrædelsen.
 4. Stk. 4.
  Lov nr. 275 af 9. juni 1982 om køb på kredit ophæves. Loven gælder dog fortsat for kreditkøb, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden.