Kreditaftaleloven § 49

  1. § 49
    § 22 og §§ 25-29 finder tilsvarende anvendelse på kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb.