Kreditaftaleloven § 1

  1. § 1
    Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder også for kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen er indgået eller formidlet for kreditgiveren af en erhvervsdrivende.
  3. Stk. 3.
    Kreditgiveren har bevisbyrden for, at en kreditaftale ikke er omfattet af loven.