Konkursloven § 35

  1. § 35
    Indgår under konkursen arv i konkursboet, kan dødsboet med konkursboets tiltrædelse skiftes privat.
  2. Stk. 2.
    Krav mod konkursboet i medfør af §§ 27 og 28 i lov om skifte af dødsboer er massekrav.