Konkursloven § 22

  1. § 22
    Skyldneren skal vedlægge sin konkursbegæring en opgørelse over aktiver og passiver samt en liste over fordringshaverne.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten indkalder skyldneren til møde og kan afkræve ham mundtlige eller skriftlige oplysninger om hans økonomiske forhold.
  3. Stk. 3.
    Udebliver skyldneren, anses hans begæring for bortfaldet.