Konkursloven § 21

  1. § 21
    Foreligger der samtidig flere konkursbegæringer, bestemmer skifteretten, hvilken begæring der først skal behandles.
  2. Stk. 2.
    Konkurs anses for at være begæret på den dag, da den første begæring indkom til skifteretten, jf. § 1.
  3. Stk. 3.
    En konkursbegæring kan tilbagekaldes, indtil endeligt konkursdekret er afsagt.