Konkursloven § 20

 1. § 20
  En fordringshaver kan ikke forlange skyldneren erklæret konkurs, hvis
  1. 1) hans fordring er sikret ved betryggende pant i skyldnerens ejendom,
  2. 2) hans fordring af tredjemand er sikret ved betryggende pant og konkursbegæringen strider mod vilkårene for sikkerhedsstillelsen, eller
  3. 3) hans fordring er uforfalden og af tredjemand er eller tilbydes sikret ved betryggende pant.
 2. Stk. 2.
  Ligestillet med pant er anden tilsvarende sikkerhed. Ligestillet med pant i tredjemands ejendom er sikker selvskyldnerkaution.