Konkursloven § 18

 1. § 18
  Insolvens antages i almindelighed at foreligge, hvis
  1. 1) skyldneren erkender at være insolvent,
  2. 2) skyldneren er under rekonstruktionsbehandling,
  3. 3) skyldneren har standset sine betalinger eller
  4. 4) der ved udlæg inden for de sidste tre måneder før skifterettens modtagelse af konkursbegæringen ikke har kunnet opnås dækning hos skyldneren.