Konkursloven § 147

  1. § 147
    Udlodning sker uden hensyn til fordringens forfaldstid.
  2. Stk. 2.
    Ved udlodning afsættes de fornødne midler til senere udbetaling af dividende på krav, der endnu er omtvistet, eller som er betinget af en endnu ikke indtrådt omstændighed.