Konkursloven § 12 j

  1. § 12 j
    Krav på omstødelse gøres gældende af fordringshaverne ved søgsmål, medmindre skifteretten bestemmer andet.
  2. Stk. 2.
    En sikkerhedsret, der omfattes af § 71, bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens indledning. Arrest foretaget inden rekonstruktionsbehandlingens indledning bortfalder.
  3. Stk. 3.
    Fordringshaverne kan sælge retten til at gøre et krav på omstødelse gældende.