Konkursloven § 123

  1. § 123
    Stemmes der efter fordringernes antal, har hver fordringshaver kun en stemme, selv om han har flere fordringer. Overdragelse af en fordring efter fristdagen kan ikke medføre forøgelse af antallet af stemmeberettigede fordringshavere.
  2. Stk. 2.
    Flere fordringshavere, som er berettigede vedrørende samme fordring, kan tilsammen kun afgive en stemme.
  3. Stk. 3.
    Stemme kan afgives mundtligt eller skriftligt.