Kommuneskatteloven § 20

  1. § 20
    Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.