Kommuneskatteloven § 18

  1. § 18
    Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende lov.