Kommuneskatteloven § 17

  1. § 17
    Med hensyn til virkningerne af urigtig afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, pligten til rettidig indbetaling af kommunal indkomstskat og kirkeskat uanset klage over eller indsigelse imod indkomstansættelsen af skatte- og afgiftsbeløb, ydelse af rentegodtgørelse m.v. finder reglerne i statsskattelovgivningen tilsvarende anvendelse.