Kommunal- og regionalvalgloven § 94

  1. § 94
    Afgørelser efter § 93, stk. 1, kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af enhver vælger i kommunen henholdsvis regionen senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.