Kommunal- og regionalvalgloven § 90

  1. § 90
    Valgbestyrelsen underretter de valgte om, at de er valgt.