Kommunal- og regionalvalgloven § 87

  1. § 87
    Resultatet af opgørelsen af valget indføres i valgbogen.