Kommunal- og regionalvalgloven § 83

  1. § 83
    Det antal mandater, der er tilfaldet et listeforbund, jf. § 81, stk. 2 og 3, og § 82, fordeles mellem kandidatlisterne i listeforbundet efter den fremgangsmåde, der er angivet i § 81, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Er der tilfaldet en af kandidatlisterne i listeforbundet flere mandater end antallet af kandidater på kandidatlisten, overføres det eller de overskydende mandater til den af de øvrige kandidatlister i listeforbundet, der efter beregningerne i stk. 1 er nærmest berettiget til yderligere mandater.