Kommunal- og regionalvalgloven § 73

  1. § 73
    En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme til det eller de pågældende valg ved afstemningen på valgdagen.