Kommunal- og regionalvalgloven § 59

  1. § 59
    Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet.