Kommunal- og regionalvalgloven § 57

  1. § 57
    De personer, der forestår eller yder personlig bistand til afstemningen, må ikke under afstemningen give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. De personer, der forestår afstemningen, må ikke over for uvedkommende oplyse, om en vælger har været til stede for at afgive stemme, eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende en vælgers stemmeafgivning.
  2. Stk. 2.
    Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme.