Kommunal- og regionalvalgloven § 5

  1. § 5
    Ingen kan opstilles til valg uden at have givet sit samtykke hertil.