Kommunal- og regionalvalgloven § 49

  1. § 49
    Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om stemmesedlens indhold og udformning.