Kommunal- og regionalvalgloven § 38

  1. § 38
    Kandidatlister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.
  2. Stk. 2.
    Kandidatlister, der har indgået listeforbund, betragtes som én kandidatliste ved anvendelse af reglerne i stk. 1.