Kommunal- og regionalvalgloven § 35

  1. § 35
    Hvis flere kandidatlister skal have tildelt samme bogstavbetegnelse, føjes et tal til bogstavbetegnelsen (A. 1, A. 2, A. 3 osv.) i den rækkefølge, hvori kandidatlisterne er indleveret.