Kommunal- og regionalvalgloven § 29

  1. § 29
    En kandidat, der ikke ved sin underskrift på kandidatlisten har givet sit tilsagn om at virke som kandidat, skal slettes af kandidatlisten.