Kommunal- og regionalvalgloven §§ 28-30

  1. § 28
    En kandidat, der ikke opfylder de valgbarhedsbetingelser, der er angivet i § 3, skal slettes af kandidatlisten.
  1. § 29
    En kandidat, der ikke ved sin underskrift på kandidatlisten har givet sit tilsagn om at virke som kandidat, skal slettes af kandidatlisten.
  1. § 30
    Ingen kan være kandidat på mere end én kandidatliste. En kandidat, der har underskrevet flere kandidatlister, kan ikke anses for kandidat på nogen af kandidatlisterne.