Kommunal- og regionalvalgloven § 28

  1. § 28
    En kandidat, der ikke opfylder de valgbarhedsbetingelser, der er angivet i § 3, skal slettes af kandidatlisten.