Kommunal- og regionalvalgloven § 21

  1. § 21
    En kandidatliste må højst indeholde fire navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges i kommunen henholdsvis regionen, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, jf. § 37, må højst udgøre otte mere end det antal medlemmer, der skal vælges i kommunen henholdsvis regionen.
  3. Stk. 3.
    Ingen kan være kandidat på mere end en liste, jf. § 30.