Kommunal- og regionalvalgloven § 2

  1. § 2
    Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
  2. Stk. 2.
    Den, der er optaget på valglisten, men ikke længere har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, har ikke ret til at stemme.